Pemimpin yang berjaya
ialah orang yang boleh mengawal komunikasi dengan orang yang lebih atas daripadanya
dan
boleh mengawal komunikasi dengan orang yang lebih bawah daripadanya.