Day: February 9, 2019

Bila order makanan tapi tetamu datang ramaiBila order makanan tapi tetamu datang ramaiBila order makanan tapi tetamu datang ramai Sejak Oktober lepas, di BNI Spektra, saya bertugas sebagai Secretary Treasurer atau ringkasnya kami sebut ST. Salah satu tugas ST adalah untuk order F&B secukupnya untuk ahli dan tetamu BNI Spektra. Tapi, semalam, jumlah tetamu adalah ramai dan melebihi jangkaan, menyebabkan ST ni