May 12, 2015 at 09:05AM

Masalah hanya dapat diselesaikan dengan: 1. Akal 2. Ilmu 3. Kepintaran ~Robert T. Kiyosaki~ FB:Rahim Auto