May 14, 2015 at 09:03AM

Pengetahuan itu adalah apabila kita tahu apa yang kita nak cakap. Kebijaksanaan adalah apabila kita tahu sama ada nak cakap ataupun tak perlu. FB:Rahim Auto